W DZIEŃ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA PANNOM Z WRÓŻBY NADZIEJA / В ДЕНЬ СВЯТОГО АНДРЕЯ НЕЗАМУЖНИМ ГАДАНИЯ ДАЮТ НАДЕЖДУ